Thùng rác

Diệt côn trùng

thông tin liên hệ
Ms. Vũ Thị Ngọc Mai
Giám Đốc - 0973 891 089

Thùng rác y tế

Thùng rác nhựa y tế 120 lít
Thùng rác nhựa y tế 120 lít
Thùng rác nhựa y tế 60 lít
Thùng rác nhựa y tế 60 lít