Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Nhà sản xuất và dịch vụ
SP/ DV chính:
Thùng rác nhựa HDPE ,Thùng rác Composite,Thùn ...
Năm thành lập:
2020
Số nhân viên:
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Toàn Quốc
Tôi có thể giúp gì bạn?
Ms. Vũ Thị Ngọc Mai
Tel: 0973 891 089
Thùng rác

Diệt côn trùng

thông tin liên hệ
Ms. Vũ Thị Ngọc Mai
Giám Đốc - 0973 891 089

Thùng rác

Thùng rác 80 lít
Thùng rác 80 lít
Thùng rác 120 lít
Thùng rác 120 lít
Thùng rác 240 lít
Thùng rác 240 lít
Xe gom rác
Xe gom rác
Xe gom rác
Xe gom rác
Xe gom rác
Xe gom rác
Thùng rác
Thùng rác
Thùng rác gia đình
Thùng rác gia đình
Thùng rác gia đình
Thùng rác gia đình
Thùng rác nhựa HDPE
Thùng rác nhựa HDPE
Thùng rác nhựa HDPE
Thùng rác nhựa HDPE
Thùng rác nhựa HDPE
Thùng rác nhựa HDPE
Thùng Rác Nhựa Composite
Thùng Rác Nhựa Composite
Thùng rác nhựa HDPE
Thùng rác nhựa HDPE
Thùng rác gia đình
Thùng rác gia đình

Diệt côn trùng

Diệt mối tận gốc
Diệt mối tận gốc
Diệt mối tận gốc
Diệt mối tận gốc
Phun diệt côn trùng
Phun diệt côn trùng
Phun diệt côn trùng
Phun diệt côn trùng
Phun diệt côn trùng
Phun diệt côn trùng
Phun diệt côn trùng
Phun diệt côn trùng
Chế Phẩm Vi Sinh EMC
Chế Phẩm Vi Sinh EMC
Thuốc diệt muỗi
Thuốc diệt muỗi
Thuốc diệt côn trùng Permecide
Thuốc diệt côn trùng Permecide
Thuốc diệt côn trùng
Thuốc diệt côn trùng
Thuốc diệt côn trùng
Thuốc diệt côn trùng
Thuốc diệt côn trùng
Thuốc diệt côn trùng